BIP

Zgłaszanie naruszeń

Zespół Szkół nr 4 w Tychach zlecił firmie N-Serwis.pl obsługę przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.

Zgłoszenia nieprawidłowości mogą Państwo dokonać poprzez następujące kanały:

      1. za pomocą poczty elektronicznej  na adres e-mail: uwaga_oswiatatychy@n-serwis.pl

      2. telefonicznie po numerem: 601590690

      3. listownie na adres: N-Serwis.pl ul. Rzepakowa 4(i)/68 40-541 Katowice
      w podwójnej kopercie, z czego wewnętrzna koperta posiadała będzie opis „POUFNE-ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI”

      4. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem WWW: https://forms.office.com/r/N4bvA0yiUc

Zachęcamy do wykorzystywania kanałów elektronicznych.

Mogą Państwo dokonywać zgłoszeń anonimowych lub z zaznaczeniem pełnej poufności własnych danych osobowych. Do wniosku można dołączyć dodatkowe informacje i dowody.

W przypadku podania danych będą Państwo informowani o przebiegu postępowania.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-03-01 11:11:45 Zmiana publikacji ZS4 administrator
2 2022-03-01 11:11:20 Zmiana publikacji ZS4 administrator
3 2022-03-01 11:10:37 Zmiana publikacji ZS4 administrator


stronę wyświetlono 314 razy Artykuł wyświetlony 314 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.